စက်မှုဖိအား Cooker / စည်သွတ်ဘူး

  • Pressure Cooker

    ထမင်းပေါင်းအိုး

    JINGYE စက်မှုဖိအားချက်ပြုတ်စက်ကိုစက်မှုဖိအားသေတ္တာဟုလည်းခေါ်သည်။ ၎င်းသည်ဖိအားအောက်ရှိကုန်ပစ္စည်းများကိုချက်ပြုတ်ရန်အတွက်အပိတ်ပါသောဖိအားပေးချက်ပြုတ်သည့်အိုးဖြစ်သည်။